OVER DE BUURTKAR

De Buurtkar is een MOBIELE BUURTWINKEL die volgens een vaste route door de straten van Bornem rijdt.
Op maandag in Mariekerke, op dinsdag in Branst, op woensdag in Eikevliet, Wintam en Hingene, op donderdag in Buitenland, Weert en ’t Hoogste en op vrijdag in Bornem centrum en Tijpel.
Om na te gaan of De Buurtkar langs jouw deur passeert, kijk hier.

Elke inwoner (van minder mobiele inwoners tot drukbezette tweeverdieners) kan verse producten en andere levensmiddelen aan de kar kopen.
Een overzicht van de productcategorieën vind je hier.

Daarnaast is De Buurtkar een MOBIEL DIENSTENCENTRUM: mensen kunnen er terecht voor allerlei vragen over zorg en welzijn of voor gemeentelijke dienstverlening. De kans is groot is dat ze aan de kar andere buurtbewoners ontmoeten. Meer weten? Klik hier.

Indien je groenten, fruit of andere producten nodig hebt, of indien je een vraag voor onze medewerker hebt, plaats dan de Buurtkar deurhanger voor je raam of hang hem aan je deur. Hier vind je hoe je de deurhanger De Buurtkar kan bekomen.

Tenslotte biedt De Buurtkar kans op SOCIALE TEWERKSTELLING: mensen met minder mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt staan in voor de voorbereiding van de kar. Sociaal Huis werkt hiervoor samen met Ecoso vzw en kan rekenen op subsidies van de Provincie Antwerpen

WAT IS HET DOEL VAN DE BUURTKAR?

  • Verse producten aanbieden dichtbij en voor iedereen (local for local)
  • Ontmoeting tussen buurtbewoners (jong en oud) en activiteiten in de buurt versterken
  • Zelfredzaamheid van ouderen en minder mobiele mensen versterken; zelf (verse) producten kiezen
  • Samenwerking met lokale handelaars
  • Problemen signaleren en mensen informeren, adviseren en doorverwijzen
  • Aangepaste tewerkstelling voor mensen met grote(re) afstand tot de gewone arbeidsmarkt